Bulyáki Cseresznyepálinka Verseny – 2019 Versenyszabályzat A verseny kiírója, rendezője: Bulyáki József, a Bulyáki Pálinka tulajdonosa Versenyigazgató: Bulyáki József A verseny célja: · a cseresznyepálinka népszerűsítése · a kulturált pálinkafogyasztás népszerűsítése · minőség javítása · a minőségi pálinkát főzetők és magánfőzők munkájának elismerése. Versenyzők köre: · határon innen és határon túli bérfőzetők és magánfőzők A verseny lebonyolítása a jelen szabályzatban rögzítettek szerint történik. Nevezési feltételek: Bérfőzetők és magánfőzetők részére meghirdetett verseny. Nevezni a 110/2008/EK rendeletben gyümölcspárlatnak minősülő készítményekkel lehet, a 33/2010. (XI.25) VM rendelet és a versenyszabályzatban megadottak szerint. A gyümölcspárlatok eredetét törvényesen igazolni kell, mely papírok másolatát a verseny rendezőjének át kell adni! Bérfőzetők: a Jöt. szerinti bérfőző, a 66.§ (6) szerinti egyszerűsített kísérő okmánnyal Magánfőzők: a vonatkozó jogszabályok szerint Magyarországról érkező nevezések esetén: - A versenyen a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a jövedéki adóról) szóló törvények szerinti bérfőzetők és magánfőzők egyaránt részt vehetnek a versenyszabályzatban foglaltak elfogadásával - Nevezni a bérfőzetőknek és magánfőzetőknek a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 3‒4. és a 19‒21. pontja értelmében párlatokkal lehet. A versenyeztetett párlatok eredetét, adózott voltát törvényesen igazolni kell. Bérfőzető: a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 3‒4. értelmében: „3. bérfőzető: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki a tulajdonában álló gyümölcsből (gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot; 4. bérfőzött párlat: adóraktárban a bérfőzető alapanyagából a bérfőzető részére előállított párlat; Jöt. szerinti bérfőző, a 66. § (6) bekezdésében meghatározott származási igazolvánnyal igazolja az előállított párlat származását. Magánfőző: a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 19‒21. pontja értelmében: 19. magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása; 20. magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik; 21. párlat: a - nyers párlat illetve a virág és egyéb nem gyümölcsnek számító, saját cukortartalommal nem rendelkező növényi rész felhasználásával készített és vagy ágyazott párlatok kivételével – a 2208 20 29, 2208 20 89, 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 48, - a calvados kivételével - 2208 90 71 KN-kód szerinti termék, továbbá a 2208 90 56 és 2208 90 77 KN-kód szerinti termékek közül a seprőpárlat; 2016 előtt előállított párlat esetén a Jöt. szerinti magánfőző a 67/A § (3) szerinti származási igazolvánnyal, illetve/vagy a Jöt. 67/A. § (7) bekezdésében előírt önkormányzati bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolást kell a magánfőzőnek benyújtania. 2016-tól előállított párlat esetén a párlat adójegy meglétét kell igazolni. A felsorolt okmányok, illetve igazolvány másolati példányát át kell adni a verseny rendezőjének! A bérfőzetők és magánfőzők a vonatkozó jövedéki szabályok szerint nevezhetnek, a versenyszabályzat szerint. A versenyszabályzat elfogadásával a magyarországi nevező nyilatkozik arról is, hogy a minta Magyarországon termett gyümölcsből van, itt cefrézték, főzték, és hozzáadott cukrot és egyéb nem engedélyezett adalékanyagot (pl. aroma) nem tartalmaz. Külföldi nevezések esetén: - Az Európai Unió tagállami magánszemélyek esetében a 92/83/EGK Irányelv alapján a tagállamok által kialakított nemzeti jövedéki szabályozás az adott tagállam területére vonatkozik. A nevezett külföldi magánszemély köteles nyilatkozni, hogy mindenben megfelel a saját nemzeti jövedéki szabályozásának, és az általa az ottani jogszabály szerinti származási igazolást kell mellékelje a nevezéshez. A verseny kiírója fenntartja magának a jogot, hogy valamennyi vonatkozó vizsgálatot ellenőrzésképpen elvégezzen. Ha valamelyik mintáról a versenyző rendelkezik laboratóriumi eredménnyel, azt elfogadjuk. Az esetleges pozitív vizsgálati eredményét – amely kizárással jár – a versenyző megkapja. A versenyből való kizáráshoz akkreditált laboratóriumban történő vizsgálat szükséges. A kiíró külön felhívja a versenyzők figyelmét, hogy a hozzáadott aroma kimutatása esetén az induló valamennyi mintája automatikusan kizárásra kerül. Nevezési minta: A versenyen indulóknak 2 dl CSERESZNYEPÁLINKA versenymintát kell beküldeniük. A beküldött minta mellé csatolni kell papíralapon a következő adatokat: · készítő neve, · alkoholfok, · évjárat. A versenytételeket a következő címre kell eljuttatni (személyesen vagy postai úton): Művelődési Ház és Községi Könyvtár Vágóné Horváth Mária Cím: 5065 Nagykörű, Május 1. út 9. Telefon: 56/543-02 Beküldési határidő: 2019. szeptember 6. péntek, 16:00 óra Nevezési díj nincs! A minták átvétele: a beérkezett mintákat nyilvántartásba veszik, mindegyiket azonosító kódszámmal látják el. Ez a szám a beérkezési sorrend szerint rögzíti a mintákat. A palackokra ráragasztják ezt a számot mintaként. Ellenőrzik, hogy a tételeket megfelelnek-e a kiírási feltételeknek, és szükség esetén felveszik a kapcsolatot a beküldővel. Bírálat menete és módja: A zsűri tagjait a verseny főszervezője hívja meg. A bírálatban résztvevő zsűritagok a minták előkészítésében nem vehetnek részt, a mintákról csak a zsűrizés alatt rendelkezésükre bocsátott információkkal rendelkezhetnek. Az a személy, aki a minták szállításában, raktározásában, előkészítésében közreműködik, nem lehet a zsűri tagja. Minősítések: Bronz – Ezüst – Arany – Champion (az aranyérmes termékek közül szavazati többséggel választják) A kiíró valamennyi benevezett mintánál ellenőrizheti a tétel nagyságot, a minőség azonosságot és a származást. Amennyiben eltérést talál a nevezésben megadottakhpz képest, jogában áll a díjat nyilvánosan visszavonni. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2019. szeptember 14-én, a 3. Bulyáki Cseresznyepálinka és Bogrács Party elnevezésű rendezvény keretében kerül sor.